Zwrot kosztów za auto zastępcze gwarantowany z OC

Sąd Najwyższy zabrał głos w sprawie zwrotu kosztów za użytkowanie auta zastępczego, które jest wykorzystywane przez poszkodowanego po wypadku lub kolizji. 

Sędziowie orzekli, że sprawca jest zobowiązany pokryć je ze swojego ubezpieczenia OC niezależnie od tego, w jakim celu samochód był używany.

Zwrot kosztów zapewniony

Przed ogłoszeniem decyzji Sądu Najwyższego towarzystwa ubezpieczeniowe często wymigiwały się od pokrycia kosztów auta zastępczego, z którego po wypadku lub kolizji korzystała osoba poszkodowana. Zakłady ubezpieczeniowe opłacały samochody zastępcze tylko wówczas, gdy wykorzystywano je w celach zawodowych lub gdy okazywały się one "niezbędne w codziennym życiu", a nie gdy stosowano je do użytku prywatnego, jednak decyzja Sądu Najwyższego szybko zmieni te praktyki. Sąd orzekł bowiem, że zwrot kosztów należy się zawsze, niezależnie od tego, w jakim celu korzystało się z auta zastępczego. Co to oznacza dla zakładów ubezpieczeniowych? Oczywiście większe koszty, które pokryje nie kto inny jak kierowcy, na których przerzuci się kolejne wydatki. Można się zatem spodziewać, że w najbliższym czasie nieznaczenie, ale jednak wzrosną ceny polis.