Polska przyciąga zagranicznych inwestorów

7 miliardów 600 milionów euro - tyle na koniec września wyniosła wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, zgodnie z informacjami podanymi przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych. 

To aż o niecały miliard więcej niż w całym 2010 roku. Wówczas napływ tego rodzaju inwestycji wyniósł 6 miliardów 700 milionów euro.
Szacunki są bardzo optymistyczne i obiecujące. Według informacji podanych przez PAIiIZ na koniec 2011 roku napływ inwestycji zagranicznych ma przekroczyć wartość 9-10 miliardów euro.

Liderem wśród polskich województw, które cieszą się największym zainteresowaniem zagranicznych inwestorów, jest województwo dolnośląskie. Napływ zagranicznych inwestorów obserwowany jest również w Małopolsce, Wielkopolsce oraz województwie łódzkim. Szacuje się, że dzięki obecnie prowadzonym inwestycjom zagranicznym w Polsce może powstać nawet 42 tysiące dodatkowych miejsc pracy.

Większość inwestycji zagranicznych obsługiwanych i kończonych przez PAIiIZ pochodzi głównie ze Stanów Zjednoczonych. W czołówce znalazła się również Japonia oraz Chiny.