Lokaty czy konta oszczędnościowe?

Banki oferują wszystkim klientom, posiadającym zgromadzone oszczędności, bezpieczne produkty finansowe, pozwalające na bezpieczne pomnażanie zysków. Lokaty i konta oszczędnościowe to dwa najpopularniejsze rozwiązania, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Podjęcie ostatecznej decyzji nie jest wcale łatwe, ponieważ obie opcje oszczędzania mają tak wady, jak i zalety. Które z nich są korzystniejsze i przynoszą większe zyski?

Pomnażanie zysków na kontach oszczędnościowych - za i przeciw

Konta oszczędnościowe to nic innego jak wysoko oprocentowany rachunek bankowy. Wielość zalet sprawiła, że takie rozwiązania cieszą się ogromną popularnością.
Mówiąc o walorach kont oszczędnościowych, należy podkreślić przede wszystkim wysokość oprocentowania, które - w zależności od oferty banku - może sięgać rzędu 5%. Na korzyść lokowania oszczędności na tego rodzaju rachunkach bankowych przemawia fakt swobody dysponowania kapitałem. Zdeponowane na koncie środki pieniężne możemy wypłacać w każdej chwili - bez ryzyka utraty wypracowanych dotychczas odsetek. W dowolnym momencie można także dopłacać - nawet niewielkie kwoty. Zaletą kont oszczędnościowych jest również możliwość lokowania niewielkich sum oszczędności, co powoduje, że takie rozwiązania dostępne są dla wszystkich.

W większości przypadków, odsetki wypłacane są raz w miesiącu. Aczkolwiek zdarzają się konta oszczędnościowe z kwartalną bądź roczną kapitalizacją odsetek.
Do niektórych kont oszczędnościowych dodawane są karty płatnicze, co powoduje, że nie różnią się praktycznie niczym tradycyjnych rachunków bankowych, nie pozwalających na systematyczne oszczędzanie.

Konta oszczędnościowe posiadają jednak pewne ograniczenia. Chodzi przede wszystkim o ilość bezpłatnych przelewów i wypłat w miesiącu. Zwykle darmowa jest tylko jedna operacja, za pozostałe trzeba zapłacić od kilku do kilkunastu złotych jednorazowo. O ile w przypadku gromadzenia sporych oszczędności taka opłata nie będzie miała większego wpływu, o tyle w przypadku niewielkich środków, może pozbawić nas dotychczas wypracowanych zysków.

Lokaty bankowe - za i przeciw

Innym sposobem na pomnażanie zysków jest deponowanie oszczędności na lokatach. Jeszcze do niedawna największą popularnością cieszyły się lokaty jednodniowe, pozwalające na uniknięcie podatku od zysków kapitałowych (czego nie dało się uniknąć w przypadku lokat długoterminowych). Obecnie alternatywą kont oszczędnościowych są 2- lub 3-letnie lokaty.
Najważniejszą korzyścią wynikającą z lokat jest dużo wyższe i zwykle niezmienne oprocentowanie, dzięki któremu można liczyć na spore zyski (po odjęciu tzw. podatku Belki). Lokaty dają także gwarancję zysku. Deponując środki, każdy ma pewność, że po wygaśnięciu umowy odbierzemy nie tylko ulokowany wcześniej kapitał, ale również wypracowane odsetki.

Choć dla wielu osób lokaty mają ograniczenie w postaci niemożności przedterminowego wypłacenia zdeponowanego kapitału (zerwanie umowy grozi utratą wypracowanych do tej pory odsetek), dla niektórych jest to doskonałe rozwiązanie. Chroni bowiem przed niepotrzebnym uszczuplaniem gromadzonych oszczędności. Tego zaś nie dają konta oszczędnościowe, z których właściwie bez ograniczeń można wypłacać zdeponowane środki.

Co wybrać?

Konta oszczędnościowe oraz lokaty mają swoje plusy i minusy. W obu przypadkach mamy gwarancję bezpieczeństwa ulokowanego kapitału na wypadek upadłości banku - Bankowy Fundusz Gwarancyjny wypłaci 100% środków zdeponowanych na lokacie lub koncie oszczędnościowym (do kwoty równowartości 100 000 EUR). Oba sposoby oszczędzania to także gwarancja zysków. Jednak dla osób, które nie zamierzają długo oszczędzać, a jednocześnie chcą mieć swobodny dostęp do zdeponowanych środków, to dobrze oprocentowane konta oszczędnościowe będą najlepszym rozwiązaniem. W przypadku chęci wypracowania dużo większych zysków w nieco dłuższym czasie, to lokaty będą miały przewagę nad oprocentowanymi rachunkami bankowymi.