Kiedy potrzebuję ubezpieczenia na życie?

Są osoby, które - mając świadomość zagrożeń, z jakimi można spotkać się w życiu - chcą zabezpieczyć przyszłość swoją i swoich dzieci. Decydują się więc na ubezpieczenie na życie. 

Jest to bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ pozwala na zapewnienie finansowej ochrony na wypadek śmierci lub poważnego wypadku i choroby pozbawiających całkowitej zdolności do pracy. Są osoby, które na tego rodzaju rozwiązanie decydują się w wieku dojrzałym. Inne - po ukończeniu 35-40. roku życia. Jaki jest więc najlepszy okres na to, by ubezpieczyć się na życie?

Korzyści wynikające z ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenie na życie jest rozwiązaniem, które daje szereg korzyści. Przede wszystkim należy pamiętać, że jest to najlepsza forma finansowego zabezpieczenia na wypadek śmierci lub poważnego uszczerbku na zdrowiu osoby ubezpieczonej.

Środki wypłacone w ramach ubezpieczenia można przeznaczyć na spłatę kredytów zaciągniętych przez ubezpieczonego - w razie jego śmierci bądź niezdolności do pracy, na hospitalizację czy zakup niezbędnego sprzętu do rehabilitacji - gdy dojdzie do poważnego uszczerbku na zdrowiu. W ten sposób można zabezpieczyć nie tylko siebie, ale również finansową przyszłość dzieci, odciążając ich od konieczności opłacania naszych zobowiązań.

Z ubezpieczeniem nie warto zwlekać

Choć wiele osób zwleka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie, tłumacząc to „kuszeniem losu”, powszechni uważa się, iż warto zrobić to jak najszybciej. Okazuje się, że im wcześniej zdecydujemy się na ubezpieczenie (w młodszym wieku), tym znacznie więcej możemy zyskać. Wówczas umowa o ubezpieczeniu na życie może zawierać bardziej korzystniejsze warunki.
Warto zdecydować się na ubezpieczenie na życie wraz z podpisaniem pierwszej umowy o zatrudnienie. W ten sposób zapewnimy sobie spokojną przyszłość, bez zmartwień o utratę zdolności do pracy.
Dobrowolne ubezpieczenie na życie powinno być koniecznością u wszystkich osób, które wykonują pracę stanowiącą zagrożenie zdrowia i życia, bądź uprawiają ekstremalne sporty.

Decydując się na ubezpieczenie na życie…

Decyzja o ubezpieczeniu na życie powinna być dokładnie przemyślana, ponieważ związana jest ona z przyszłością ubezpieczonego i jego rodziny.
By mieć pewność, że wybraliśmy właściwe ubezpieczenie na życie, dopasowane do naszych oczekiwań i potrzeb, trzeba dokładnie przeanalizować dostępne na rynku oferty Towarzystw Ubezpieczeniowych. W rozwianiu wszelkich wątpliwości pomoże OMNICO.

Doświadczony Doradca Finansowy:

  • dokona analizy potrzeb ubezpieczeniowych i możliwości finansowych,
  • przedstawi najkorzystniejsze oferty poszczególnych Towarzystw Ubezpieczeniowych,
  • pomoże w wypełnieniu wszelkich dokumentów.

Ubezpieczenia

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Wypełnij formularz.
+48