W co inwestować bez większego ryzyka?

Chcesz pomnożyć swój kapitał? Gromadzenie oszczędności w przysłowiową „skarpetę” nie przyniesie żadnych zysków - musisz zainwestować. Wzbraniasz się, ponieważ nie masz żadnego doświadczenia? Istnieją sposoby pozwalające na generowanie zysków bez większego ryzyka. 

Inwestowanie, choć wymaga pewnej wiedzy, w wielu przypadkach nie jest trudne. Wszystko zależy od tego, jakie instrumenty finansowe wybierzemy. A możliwości jest naprawdę wiele.

Bezpieczne lokaty?

Uważa się, ze lokaty bankowe należą do najbezpieczniejszych instrumentów inwestycyjnych pozwalających na pomnażanie zgromadzonych oszczędności, nie ponosząc przy tym strat. Cały proces polega na zdeponowaniu posiadanego kapitału w banku na określony czas. Po zakończeniu umowy wypłacane są zdeponowane środki wraz z przysługującymi odsetkami.
Zaletą lokat bankowych jest bezpieczeństwo i gwarancja zysków. Inwestor z góry wie, ile wyniesie jego zysk po zakończeniu trwania lokaty. W tym przypadku nie jest wymagana żadna specjalistyczna wiedza dotycząca inwestowania. Minusem są zaś stosunkowo niskie zyski w porównaniu z zyskami, jakie można wygenerować, lokując środki w inne instrumenty inwestycyjne.

A może obligacje?

Obligacje - papiery wartościowe o charakterze wierzycielskim - to inny sposób inwestowania oszczędności. Istota polega na przekazaniu swoich środków emitentowi (np. Skarb Państwa) na czas trwania obligacji. Po upływie określonego terminu (zwykle 2-10 lat) emitent zwraca pożyczkę, którą stanowią oszczędności wraz z przysługującymi odsetkami.
Obligacje są bezpiecznym instrumentem inwestycyjnym, jednak nieprzynoszącym większych zysków. Jeszcze kilka lat temu można było uzyskać nawet 7% zainwestowanych środków. Z każdym rokiem wartość ta znacznie maleje.

Fundusze inwestycyjne a ryzyko

Inną możliwością pomnażania swojego kapitału są fundusze inwestycyjne. Jest to forma inwestowania, której istotą jest zbiorowe lokowanie środków pieniężnych wpłacanych przez wszystkich uczestników funduszu. Uzyskane pieniądze są inwestowane przez inwestorów, zaś zyski przekazywane w postaci odsetek wszystkim uczestnikom.
W zależności od tego, jak bardzo agresywną polityką inwestycyjną charakteryzują się fundusze, inwestowanie w ten instrument może być mniej lub bardziej ryzykowny. I tak - fundusze akcji charakteryzują się stosunkowo wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Na ich korzyść przemawia jednak możliwość uzyskania wysokich zysków. Zaś fundusze rynku pieniężnego bądź fundusze obligacji - choć obarczone są dużo mniejszych ryzykiem, przynoszą też mniejsze zyski.

Zanim podejmiesz decyzję…

Inwestowanie zgromadzonego kapitału, mające na celu wygenerowanie zysków to poważna decyzja. Nierzadko jest to decyzja obarczona ryzykiem. Nikt nie chce przecież stracić, lecz tylko zyskać, a ostatecznie - odzyskać ulokowany kapitał. Zasada jest jednak taka - im większe ryzyko, tym możliwość osiągnięcia wyższych zysków.

Nie masz wystarczającej wiedzy dotyczącej inwestowania? Zależy Ci na wybraniu najbardziej optymalnego instrumentu inwestycyjnego? W rozwianiu wszelkich wątpliwości pomoże OMNICO.

Dzięki fachowym poradom:

  • dowiesz się, w jaki sposób najbezpieczniej ulokować swoje oszczędności,
  • dowiesz się, w jaki instrument zainwestować, by osiągnąć największe zyski.

Inwestycje i Oszczędności

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Wypełnij formularz.
+48