Produkty strukturyzowane

Zamierzasz zainwestować zgromadzony kapitał, licząc na pokaźny zysk? Jednocześnie chcesz mieć pewność bezpieczeństwa ulokowanych środków? Taką możliwość dają Ci produkty strukturyzowane.

Produkty strukturyzowane to oferta pośrednia między zyskownymi, ale ryzykownymi akcjami a bezpieczniejszymi, lecz mniej rentownymi obligacjami. Produkty strukturyzowane to gwarancja - w najgorszym przypadku - zwrotu wartości nominalnej ulokowanego kapitału.

Produkty ustrukturyzowane to połączenie gwarancji ochrony kapitału z możliwością osiągania stabilnych zysków.   

Chcesz mieć pewność zysków związanych z zainwestowaniem oszczędności? OMNICO służy pomocą.

Podczas spotkania z Doradcą OMNICO:

  • poznasz istotę działania produktu strukturyzowanego,
  • poznasz korzyści związane z inwestowaniem w produkty strukturyzowane,
  • uzyskasz dostęp do szerokiej oferty produktów strukturyzowanych, także niedostępnych dla indywidualnego inwestora,
  • dostosujesz konkretne produkty strukturyzowane do oczekiwanych zysków i czasu inwestowania,
  • masz możliwość zbudowania zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego.

Korzyści dla Ciebie:

  • gwarancja ochrony 100% kapitału na koniec umowy - inwestycja nie jest obarczona ryzykiem utraty kapitału,
  • możliwość osiągnięcia stabilnych zysków, niezależnie od trendów panujących na rynku - nawet wtedy, gdy panuje bessa,
  • brak opłat wstępnych i opłat za zarządzanie,
  • zysk może być zwolniony z podatku od dochodów kapitałowych.

Chcesz skorzystać z możliwości, jakie przynoszą produkty strukturyzowane? Już dziś skontaktuj się z Doradcą OMNICO i umów się na spotkanie!

Inwestycje i Oszczędności

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Wypełnij formularz.
+48