Lokaty dynamiczne - elastyczna forma oszczędzania

Ostatnimi czasy wiele mówi się o lokatach dynamicznych, gdyż w reklamach banki często chwalą się ich wysokim oprocentowaniem i możliwością skorzystania ze zgromadzonych w dowolnym momencie.

Ale czy rzeczywiście jest to tak atrakcyjny produkt?

Zwrot kosztów zapewniony

Lokata dynamiczna, nazywana również jako progresywna, różni się od standardowej, czyli terminowej, tym, że zawiera się ją na określony okres czasu, a jej oprocentowanie zwiększa się wraz z kolejnymi miesiącami oszczędzania. Początkowo jest ono niewielkie i wynosi zaledwie kilka (1, 2, 3) procent, aby pod koniec wzrosnąć nawet do powyżej 10%. Lokaty dynamiczne trwają zazwyczaj rok, choć zdarzają się również dwuletnie lub trzyletnie i choć ich średnie oprocentowanie jest niższe niż w przypadku lokat terminowych, to posiadają one jedną zasadniczą zaletę: pozwalają na wypłatę środków w dowolnym momencie, bez ryzyka utraty naliczonych odsetek. 

Lokaty progresywne warto zatem wybierać wówczas, gdy szuka się elastycznej formy oszczędzania umożliwiającej nieograniczone korzystanie ze zgromadzonych środków. Zanim wykupi się ten produkt, warto jednak zwrócić uwagę na średnie oprocentowanie, a nie to, które podaje bank, ponieważ z reguły dotyczy ono ostatnich, czyli najwyżej oprocentowanych miesięcy, co może wprowadzić klienta w błąd.