Ubezpieczenie kredytu - zbędny koszt czy ważne zabezpieczenie?

Polacy bardzo chętnie zaciągają kredyty. Mają dobrze płatną pracę, dlatego korzystają z wysokiej zdolności kredytowej i możliwości zadłużania się w bankach. Narzekają tylko, że instytucje nakładają konieczność ubezpieczenia kredytu. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami, co podwyższa wysokość comiesięcznego zobowiązania. Jednak mało kto zastanawia się co będzie, gdy stracą pracę - zostaną zwolnieni lub nagła choroba zmusi ich do rezygnacji z zatrudnienia. Jak wtedy poradzą sobie ze spłatą zaciągniętych kredytów?

Dlatego warto zastanowić się, czy ubezpieczenie kredytu jest faktycznie takim zbędnych „gadżetem” do kredytu. Czy to jedynie korzyść dla banków, a dla kredytobiorców jedynie dodatkowy koszt? Czy może ubezpieczenie stanowi ważne finansowe zabezpieczenie przyszłości kredytobiorcy i jego rodziny? 

Jak działa ubezpieczenie kredytu?

Ubezpieczenie kredytów to zwykle ubezpieczenie nieobowiązkowe. Jednak wiele banków go wymaga, chcąc zabezpieczyć się przed niewypłacalnością kredytobiorców. Jest to z reguły polisa, która może dotyczyć ubezpieczenia:

  • na życie,
  • na wypadek choroby lub trwałego kalectwa,
  • na wypadek utraty pracy,
  • od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Umowa ubezpieczeniowa zakłada, że w razie nieprzewidzianych zdarzeń losowych, powodujących niezdolność do pracy, kredytobiorca otrzymuje środki finansowe, które może przeznaczyć na spłatę swojego zadłużenia w banku. W zależności od umowy z bankiem i ubezpieczycielem oraz zdarzenia losowego, pieniądze mogą być wypłacone w formie jednorazowej (wypłacana jest kwota, na jaką opiewa ubezpieczenie) lub w formie comiesięcznego wpłacania przez TU środków na rzecz banku, przez czas określony w umowie.

Zalety ubezpieczenia kredytu

Dla wielu osób ubezpieczenie kredytu to korzystne rozwiązanie. Widzą w nim możliwość dodatkowego zabezpieczenia zaciągniętego zadłużenia. Tacy ludzie mają świadomość, że w każdej chwili mogą stracić posadę, mimo iż umowa o pracę została zawarta na czas nieokreślony. Pracodawca ma bowiem prawo w każdej chwili przekazać wypowiedzenie. Ponadto zdarzają się różne nieprzewidziane sytuacje losowe, które odpowiadają za niezdolność do pracy bądź są przyczyną śmierci kredytobiorcy.

W takiej sytuacji najważniejszą zaletą ubezpieczenia kredytu jest zabezpieczenie rodziny przed obciążeniem zadłużeniami. Na wypadek śmierci ubezpieczonego bądź jego trwałej niezdolności do pracy, to Towarzystwo Ubezpieczeniowe pokryje koszty obsługi zadłużenia (zgodnie z umową ubezpieczeniową), w efekcie czego kredyt zostanie spłacony. Ubezpieczenie daje więc poczucie bezpieczeństwa w trakcie spłaty zadłużenia.
Warto jednocześnie mieć świadomość, że ubezpieczenie kredytu (przede wszystkim dotyczy to kredytów hipotecznych) to także możliwość uzyskania lepszych warunków kredytowania. Decydując się na ubezpieczenie proponowane przez bank, w zamian może on zrezygnować z prowizji lub obniżyć marżę.

Ubezpieczenie kredytu - tak czy nie?

Finansowe zabezpieczenie kredytu na pewno nie jest zbędnym kosztem. Poczucie bezpieczeństwa oraz możliwość zabezpieczenia rodziny w razie nagłej śmierci lub inwalidztwa kredytobiorcy bądź utraty przez niego pracy to najważniejszy powód, dla którego warto zdecydować się na ubezpieczenie.

Inną kwestią jest jednak forma takiego ubezpieczenia. Nie zawsze musimy zgadzać na ubezpieczenie kredytu proponowane przez bank. Możemy zdecydować się na wybór innego Towarzystwa Ubezpieczeniowego, które oferuje atrakcyjniejsze warunki (np. niższa składka, korzystniejsze zapisy umowy ubezpieczeniowej).

Ubezpieczenie kredytu (zwykle dotyczy to kredytów innych niż hipoteczne) nie będzie koniecznością wtedy, gdy kredytobiorca posiada oszczędności, które może zainwestować. Pomnażający się kapitał to także forma zabezpieczenia, która finansowo chroni nas w razie pojawienia się nieprzewidzianych zdarzeń losowych.